Leidinggeven in en aan
Innovatieve Arbeidsorganisaties

Niet minder maar net meer leiden!

Organisatieveranderingen vallen of staan met het commitment van de medewerkers. Veranderingen in de besturing van een organisatie vergen net meer leiderschap dan voorheen, maar wel een ander soort leiderschap. Menzenco ondersteunt organisaties en leidinggevenden in het vinden van de gepaste leiderschapscultuur. We vertrekken vanuit de noden van de nieuwe organisatie op vlak van leiderschap en gaan in dialoog met leidinggevenden over hoe zij hun nieuwe rol kunnen invullen. Via individuele coaching, reflectiegesprekken en teamopdrachten zoeken we naar wat het nieuwe leiderschap mogelijk maakt.

Het Nieuwe Werken

De Nieuwe ArbeidsOrganisatie (IAO) of het Nieuwe Werken is aan een gestage opmars bezig, en dat is goed nieuws. Mensen inzetten op hun talenten, rekening houdende met hun waarden en normen en dat alles in een context waar verantwoordelijkheid gekoppeld wordt aan autonomie, verbinding en competentie genereert significant betere bedrijfsresultaten.

Bedrijfsleiders, eigenaars en CEO’s die met hun organisatie deze richting willen uitgaan worden met veel vragen geconfronteerd: sommigen van strategische, andere van meer praktische aard. Maar bovenal komt de vraag naar voor: hoe krijg ik mijn mensen mee. Hoe motiveer ik mensen om de gekende patronen los te laten en mee te stappen in een richting die uit zal monden in een betere plek om te werken. Hoe overwin ik de weerstand, het cynisme bij een deel van mijn mensen?

Voor direct-leidinggevenden in een IAO is de verandering vaak het meest tastbaar: zij dienen een nieuwe stijl van leidinggeven te vinden die gebaseerd is op het geven van vertrouwen, op het verantwoordelijk maken van de medewerkers, op faciliteren en coachen, op verbinden en inspireren … zij moeten het proces leren loslaten, maar wel nog sturen op visie, doelstellingen, waarden en normen en resultaten. Een hele omschakeling. En terzelfdertijd worden zij geconfronteerd met de twijfels in hun eigen teams omtrent de IAO. Er wordt dus van alle kanten getrokken aan de leidinggevende.

 

Het Nieuwe Werken

Menzenco coacht leidinggevenden om die mentale omslag te maken: hoe de vertrouwde stijl loslaten en een nieuwe stijl laten groeien, nog altijd in lijn met eigen waarden en normen, maar met een andere invulling. Dit is een “paradigma shift” in de ware zin van het woord. Het is het herdefiniëren van de rol van leider. Nadenken over wat het team van die leider nodig heeft om te groeien in collectieve intelligentie.

Vanuit onze ervaring als coach, als assessor van leidinggevenden én met onze inzichten in de noden van een IAO kunnen wij die gids zijn voor leidinggevenden.

Met een combinatie van individuele coachingsessies op identiteitsniveau (wie wil ik zijn als leider), workshops met collega-leidinggevenden rondom de cruciale competenties van leidinggeven (wat moet ik kunnen) en met regelmatige follow-up sessies helpen wij de leidinggevenden groeien in hun nieuwe rol. We kunnen ook aan de slag gaan met de leidinggevende en zijn/haar team om via Team Coaching de nodige beweging te brengen.

 

Leidinggeven aan innovatieve arbeidsorganisaties:
een rol waar niet minder maar net méér leidinggeven inzit!

Jonge Wolven Project bij Friesland Campina  

“Kansen bieden aan eigen medewerkers voor een leidinggevende functie in productie was “breken met de gangbare traditie en overtuigingen”. Om de slaagkansen te laten stijgen, oordeelden we vanuit HR om het project een objectiveerbaar karakter te geven. Wij verwachtten van Menzenco een professionele toetsing van de competenties van medewerkers door een derde partij, om zo een onderbouwde ‘second opinion’ en/of bevestiging van ons eigen selectie-oordeel te verwerven.
Menzenco heeft deze verwachtingen ingelost, mede dankzij een zeer goede inschatting  van de cultuur van onze organisatie. Het feit dat nagenoeg iedereen van de geselecteerde poule op vandaag naar ieders tevredenheid de stap heeft kunnen maken, bewijst het succes van de operatie en de bijdrage van Menzenco.” 

Patrick Muylle

HR Director , Friesland Campina

Klaar om die eerste stap te zetten?

Heb je interesse in één van onze diensten? Of heb je een andere vraag?
Aarzel niet om een afspraak met ons te maken.