Re-integratie

Veerkrachtig en duurzaam terug aan het werk!

Een medewerker terug in de volle kracht zien floreren, dat is de doelstelling.

Na maanden van afwezigheid is het essentieel om de terugkomst voor te bereiden en door te praten. Menzenco zet een traject op van minimum 4 sessies, met als doel de re-integratie voor zowel de medewerker als de organisatie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Wat brengt het voor de organisatie

 • Een duidelijke handleiding over de medewerker, een leidraad om de medewerker in zijn kracht te zetten
 • Talenten, valkuilen en waarden.
 • Basisbehoeftes op vlak van competentie, verbinding en autonomie.
 • Nieuwe ‘gewoontes’, nieuwe werkmethodes van de medewerker.
 • Ondersteunende, krachtversterkende versus onderuithalende context.
 • Gestructureerde opvolgmomenten, duidelijke communicatie omtrent feedback en verwachtingen met leidinggevende en/of HR

Wat brengt het voor de medewerker

 • Een duidelijke handleiding over zichzelf, een anker om wekelijks te reflecteren over eigen functioneren op eigen kracht.
 • Niet alleen reflecteren, ook omzetten in doen. Handleiding over wat goed is/loopt en wat beter kan en vooral hoe beter kan.
 • Zelfsturing bevorderen, geen verdere begeleiding op termijn.
 • Bewaking van eigen functioneren ruimer dan de werkcontext:energiegevers-energievreters, inspanning-ontspanning.
 • Duidelijke communicatie omtrent feedback en verwachtingen met leidinggevende en/of HR.
 • Opvolging met leidinggevende en/of HR op gestructureerde wijze.

PRACTISCH

 • een voorbereidende sessie met de medewerker: opstellen van een ‘handleiding’ voor zichzelf en een ‘handleiding’ voor de leidinggevende/organisatie
 • een kick-off moment met medewerker/leidinggevende/HR:
  doornemen van de handleidingen
 • een reflectie met de medewerker na 1 maand
 • een reflectie met de medewerker / leidinggevende / HR na 2 maand

Klaar om die eerste stap te zetten?

Heb je interesse in één van onze diensten? Of heb je een andere vraag?
Aarzel niet om een afspraak met ons te maken.