Team Coaching

De kracht van collectieve intelligentie

Teams zijn de hoekstenen voor het succes van elke organisatie.

De collectieve intelligentievan teams is hier een antwoord op. Maar dan moeten teams goed gevoed en georganiseerd worden, met ruimte voor autonomie, verbinding en groei. Zelfsturende teams zijn een trend, maar misschien niet altijd de beste oplossing.

Om een team in zijn kracht te zetten organiseren wij Team Coaching Workshops. Er is niet één aanpak, elk team zit in zijn ontwikkelingsfase op een ander spoor. We werken dus met maatgerichte oplossingen.

Maar altijd hanteren we een systemische kijk waarbij het team in zijn relatie met de buitenwereld wordt geplaatst. Altijd kijken we naar de intrinsieke motivatie van de teamleden én hoe zij hun belangen nog beter kunnen doen samenvallen met die van het team. En altijd bekijken we met de leidinggevenden welke stijl van aansturing het team op dat moment nodig heeft. Niet zelden coachen we leidinggevenden om net die stijl te ontwikkelen dat het team doet groeien naar een echt Team of the Future.

We adviseren onze klanten om het ontwikkelingstraject van een team “meetbaar” te maken: een teamscan van de huidige situatie werpt licht op die hefbomen die nodig zijn voor een duurzame groei. Her-meten zorgt voor motivatie en borging van het succes. Menzenco werkt hiervoor nauw samen met Progressiondesigners die na jarenlange research, tests en intensieve klantenfeedback de online Teams of the Future vragenlijst hebben ontwikkeld.

Eén individu kan de complexiteit van deze VUCA-wereld niet meer bevatten. Teams kunnen dat wel!

De online Teams of the Future 360°-vragenlijst biedt zicht op wat het team nodig heeft om te groeien naar een team waar de collectieve intelligentie succesvol ingezet wordt.

De online 360°-teamscan van Progressiondesigners
biedt antwoorden op vragen als:

  • is onze missie/visie richtinggevend en inspirerend?
  • in welke mate vertrouwen we echt op de collega’s?
  • is het leiderschap in ons team gedeeld?
  • hoe leren we van elkaar?
  • hoe gezond zijn onze relaties met de buitenwereld?
  • werken wij oplossingsgericht?

Met de resultaten van deze 360°-bevraging in de hand zetten we specifieke, op maat gemaakte interventies op die het team doen groeien naar een echt Team of the Future zodat de collectieve intelligentie beschikbaar wordt voor elkeen van het team, maar ook voor organisatie.

 

Voorbeelden van interventies zijn:

  • visie-workshop waarin purpose van het team en verbinding met elkaar en op de visie centraal staan
  • workshop waarin de complementariteit van de individuele talenten wordt vorm gegeven
  • workshops rondom feedback geven, leren van elkaar en kwetsbaarheid
  • identiteit van het team vorm geven

Geheel in lijn met onze filosofie maken we het team verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en zijn wij de coaches die de groei faciliteren.

Klaar om die eerste stap te zetten?

Heb je interesse in één van onze diensten? Of heb je een andere vraag?
Aarzel niet om een afspraak met ons te maken.