Wie zijn we?

Mieke Vallaeys

Mieke Vallaeys

  +32 479 73 82 83

  mieke@menzenco.be

COACH IN DUURZAME LOOPBANEN

Is master in de klinische psychologie en lid van VESB, de Vereniging van Erkende Stress & Burn-out Coaches. De veerkracht en bevlogenheid verhogen door mensen bewust dicht bij de eigen kern te laten functioneren. Mensen in hun kracht plaatsen. De fit tussen mens, functie en organisatie helder maken, zodat zowel de mens als de organisatie een duurzame ontwikkeling kunnen doormaken. Dit drijft haar.

In 1989 startte als wervings- en selectiepsychologe bij VanRam Associates en groeide door tot Senior Consultant. Na zeven jaar zette Mieke InterSelect op, een wervings- en selectiekantoor dat het accent legde op lange termijn relaties en duurzame aanwervingen. Samen met haar partner Marc De Baets – die een gedegen ervaring had in Talent Management – startte Mieke in 2002 Menzenco op: een consultancybureau dat focust op talent en duurzame ontwikkeling.

Sinds 2010 legt Mieke zich ook toe op individuele coaching startend vanuit de werkcontext: coaching op loopbaanheroriëntering, zingeving in loopbaan, werk-privé balans, aandachtmanagement als nieuwe werkmethode… Steeds wordt ‘inside out’ gewerkt: vanuit de kern van de persoon, de drijfveren, de waarden, de intrinsieke motivatie.

Haar manier van werken is ontwikkelingsgericht: zowel bij het uitvoeren van assessment centers of tijdens coachings staat zinvol en duurzaam bezig zijn centraal. Zinvol is men bezig wanneer de vaardigheden en activiteiten van een individu aansluiten bij zijn of haar interne waarden en identiteit. Duurzaamheid betekent dat de persoonlijke ontwikkeling ook op lange termijn “klopt” omdat met alle elementen rekening gehouden wordt.

Mieke wordt gewaardeerd om haar pragmatische aanpak, analytische kijk, resultaatgerichtheid, openheid, warmte en eerlijkheid.

Ze volgde daartoe diverse opleidingen zoals de opleiding Professionele Coach aan het Ontwikkelingsinstituut Rudy Vandamme, Stress en Burn-Out Coach Annita Rogier, Krachtgericht coachen Fred Korthagen, Perfectionisme Coach OCP methodiek Marcel Hendrickx, Talentgericht coachen Luk Dewulf… Mieke is lid van de Belgische Federatie van Psychologen en van de Verenging van Erkende Stress en Burn-Out coaches.

Klaar om die eerste stap te zetten?

Heb je interesse in één van onze diensten? Of heb je een andere vraag?
Aarzel niet om een afspraak met ons te maken.